سخنرانی حضرت استاد رمضانی
▫️ بمدت ۵ روز

در برنامه تجلی شبکه قرآن کریم

ساعت: ۱۷:۱۵