شباهت عرفان نظری با کلام

  • دوشنبه - 24 آذر 1399
  • همانگونه که علم کلام به استدلال های عقلی و برهانی به عنوان ابزار تبیین نگاه میکند نه ماخذ و منبع, عرفان نظری نیز نگاهش به استدلل و  برهان همینگونه است. چون  همانگونه گه پیشتر تاکید کردیم,در عرفان نظری , ماخذ و منبع , تزکبه و ...

    حفظ و ارزش نظام انقلاب اسلامی(کلیپ کوتاه)

  • دوشنبه - 24 آذر 1399
  • [video width="640" height="360" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/12/video_2020-12-14_19-45-45.mp4"][/video]         برشی از کلاس شرح عنوان بصری

    گالــــری