چه کنیم؟؟؟ راه چاره؟؟؟

 • دوشنبه - 19 آبان 1399
 •                   دوستان، رفقا، عزیزان که گاهی با اشک، با آه، با یک حالت خاصی، راه چاره را طلب می‌کنند و می‌گویند که چه کنیم؟   بنده(استاد معظم، رمضانی) در جوابشان عرض میکنم: همین اشک شما، همین آه شما و همین شوق و اشتیاق شما، نامه ای است از ناحیه ...

  آرامش و سکون، همراه اشتیاق…

 • دوشنبه - 19 آبان 1399
 •               آیه ای که جناب خواجه نصیر الدین، فصل «شوق» را با آن تبرک کرده است، درباره ی کسانی است که خداوند تبارک و تعالی به آنها عِلم عطا کرده است؛ (یادآوری: مبانی اراده، اول تصور است؛ بعد تصدیق به فایده؛ بعد شوق موکد) آیه ای که جناب ...

  شوق…

 • دوشنبه - 19 آبان 1399
 •             وقتی شخص اراده کرد و خواست، امری را، اگر این خواستن تقویت بشود، کار به  «شوق» و اشتیاق منتهی می‌شود؛ و یک اَلَم و دردی در او بوجود می‌آید و بر اثر دور افتادن از مطلوب مراد، این درد را ایجاد می‌کند... کسی که می‌فهمد کمالی ...

  گالــــری