عمده کتاب‌هایی که در زمینه عرفان نظری خوانده می‌شود به ترتیب سه کتاب است:

۱٫تمهید القواعد شرح رساله قواعد التوحید تالیف صائن الدین بن ترکه اصفهانی

۲٫شرح فصوص الحکم تالیف داوود بن محمود قیصری

۳٫مصباح الانس تألیف علامه فناری

 

 

 

 

 

منبع : کتاب عرفان علامه در بیان استاد حسن رمضانی /ص۴۵ و ۴۶