قطع:وزیری جلد سخت

تعدادصفحه جلداول : ۳۶۲

قیمت پیش فروش: ۵۲هزار تومان

قیمت فروش قطعا بیشتر میشود لذا دانش پژوهان و عزیزان دیگر که خواهان سفارش هستند هم اکنون اقدام کنند.


@shop_ava

لینک سفارش پیش فروش :
https://b2n.ir/573373

موسسه آوای توحید