باران رحمت بی حسابش، همه را رسیده

و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد

و وظیفه روزی به خطای مُنکر نبُرو

 

 

نه پرده دری می‌کند و نه نان کسی را می‌برد (اگر منکر شود، یا گناهی مرتکب شود انسان)…

رسوا نمی‌کند به این دلیل!…

 

ای کریمی که از خزانه ی غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری

دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری

 

درود بر سعدی و قلم سعدی و معرفت و شيرين سخنی سعدی… و نکته سنجی سعدی…

 

 

 

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف