واقعا ما می‌توانیم از عهده ی شکر برآییم؟ 

 • پنجشنبه - 22 خرداد 1399
 •             واقعا ما می‌توانیم از عهده ی شکر برآییم؟   نخیر! هرچه بیشتر سعی کنیم، بیشتر مدیون می‌شویم؛ وجوری هست که اگر ترک کنیم بی ادبی کردیم و اگر توجه کنیم و بیشتر شاکر باشیم، بیشتر زیر بار دِین خدا می رویم!.. لذا آه و ناله ی ما باید نامتناهی ...

  چقدر قدردان این مسیر هستید؟ 

 • پنجشنبه - 22 خرداد 1399
 •     «اعملوا آل داوود شکرا» «ای فرزندان داود شاکر خدا بوده باشید که شما از خاندان نبوت اید» داود به عنوان خليفه الله!.. داوود و سلیمان بن داود و فرزندان سلیمان و همینطور آل داود از خاندان رسالت قرار گرفته اند، این را خدای تبارک و تعالی میفرماید ...

  گلستان، یک دوره، عرفان عملی است

 • پنجشنبه - 22 خرداد 1399
 •                   برخورداری از حقیقت شکر گشایش روح است... گشایش دل و قلب است... و اصلا به فعلیت رسیدن انسان است... و لذا در گلستان جناب سعدی با این حقیقت شروع کرده: منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت هرنفسی که فرو میرود ...

  افلا اکون عبد شکورا

 • پنجشنبه - 22 خرداد 1399
 • گالــــری