حقیقت شکر چیست؟؟

 • پنجشنبه - 15 خرداد 1399
 •                   حقیقت شکر چیست؟     حقیقت شکر اینست که اولا؛ انسان بفهمد مورد نعمت قرار گرفته ثانیا: بداند این نعمت در چه راهی صرف باید شود ثالثا؛ اهتمام داشته باشد این نعمت را در همان راهی که فهمید خدای تبارک و تعالی این نعمت را عنایت فرموده، اهتمام بورزد که ...

  شکر و صبر معمولا در کنار هم مطرح میشوند

 • پنجشنبه - 15 خرداد 1399
 •                               آخرین فصل از فصول باب سوم کتاب اوصاف الاشراف، مربوط به  «شکر» است.   صبر و شکر معمولا در کنار هم مطرح هستند؛ چون انسان یا در حال بهره بری از نعمتهاست یا اینکه مبتلای به نقمت (عقوبت و عذاب) در صورت نخست می‌بایست شاکر بوده باشد و ...

  در خودمان پیاده کنیم…

 • پنجشنبه - 15 خرداد 1399
 •             ان شاالله  خدا توفیق دهد هم این کتاب (اوصاف االاشراف خواجه نصیر) را به اتمام برسانیم و هم همگا م با این کتاب پیش برویم؛ خواندن , ان شالله مقدمه ی رسیدن بوده باشد؛ نه اینکه بخوانیم و ورق بزنیم و کتاب وجودی خودمان را رقم ...

  گالــــری