داستان میرزا آقای ملکی تبریزی در روز عید غدیر

  • جمعه - 2 خرداد 1399
  •                     عارف صبرش اینگونه است که نه تنها از وقوع مکروه مضطرب نمی‌شود و جزع و فزع ندارد و حرکت‌های ناموزون ندارد، بلکه در پوست خودش نمیگنجد و شاد است که مورد عنایت واقع شده...   داستان میرزای آقای ملکی تبریزی در روز عید غدیر را مطرح کردیم؛   نوه ...

    مصائبی برایمان پیش آمده، چه کنیم؟..

  • جمعه - 2 خرداد 1399
  •             حضرت استاد رمضانی:   برخی از دوستان مراجعه می‌کنند که آقا مصیبتهایی، گرفتاریهایی دچار شدیم و... کذا کذا...؛ دستوری، فرمایشی بفرمایید؟   گفتم همین الان فرض کنید، در صحرای کربلا هستید؛ یک طرف بچه ها گرسنه، تشنه... آنطرف دشمن... یک عده ای جلاد خونخوار و بی خدا و از خدا ...

    گالــــری