حضرت استاد رمضانی :

 

در درسها قبلا گفتیم که، حضرت علامه حسن زاده آملی در یک جلسه ای فرمودند:

اگر ما یک انباری داشته باشیم  به گنجایش کره ی زمین، و این انبار پر از دانه کنجد یا ارزن باشد، و یک کبوتر را ماموریت بدهند که روزی یکدانه از این انبار ببرد، و ببرد و ببرد… تا اینکه این انبار خالی شود

انبار به گنجایش کره زمین

پر از دانه ارزن یا کنجد

که پرنده هر روزی یک عدد باید از این انبار ببرد تا اینکه خالی بشود.

چقدر طول می‌کشد؟!

و باز پر شود… و اینطور پر شدن و خالی شدن، چهل بار تکرار شود، و اینقدر به ما فرصت دهند بگویند در این فضا به مقصد می‌رسید، ایشان می‌فرمایند می ارزد!..

 

ببینید کار چقدر مهم و واجد اهمیت است که با این طول و تفسیر که عرض شد می‌خواهد به نتیجه برسد انسان، ایشان می‌فرمایند که می‌شود و می ارزد و شخص خودش را باید آماده این مرحله کند.

 

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف