حضرت استاد رمضانی:

 

شرح حال علاءالدوله سمنانی را به مناسبتی میدیدم؛

در شرح حال این مرد بزرگ ثبت شده است که ایشان در دو مقطع مشغول به  اربعینیات شد؛

در یک مقطع صد و پنجاه اربعین، در یک مقطع دیگر صدو سی اربعین، اینطور افراد واقعا با همت، اینطور با انگیزه!..

 

حالا طرف یک اربعین(چله گرفتن) را شروع می‌کند، وسطای اربعین منتظر نزول  فرشتگان و ملک می‌شود!!! که بله وحی نازل بشود… یا یک امر خارق العاده ای از او صادر بشود… که بله ما اهل کمال شدیم و به مقصد رسیدیم!!

اینطور نیست!

 

فرآیند به بار نشستن و به رشد دست یافتن، فرایندی است که نیاز به صبر و تحمل دارد. اینطور نیست که یک کپسول و قرص، انسان با یک لیوان آب بالا بیندازد و قضیه حل نمیشود…

باید تَن داد؛ زحمت را بر خود هموار کرد تا اینکه این درخت به بار بنشیند؛ صبر و صبوری لازم هست…

خدا اگر بخواهد یاری برساند، قطعا یاری اش شامل حال صابران خواهد بود؛ که  «ان الله مع الصابرین  »«خدا با صابران است»

بنا نیست با یک امر بسیط ابتدایی و بی زحمت قضیه حاصل شود؛

رشد است!.. تکامل است!.. جان کندن است!..

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف / فصل صبر