هيچ خبری از آنها نیست و هیچ چیز در دست آنها نیست…

 • دوشنبه - 22 اردیبهشت 1399
 •               هرچه شخص در این دنیا به دست آورد و به هر مرحله مادی و صوری دست پیدا کنید، بالاخره یک بی معنایی برای شما هست، ثم ماذایی هست!   چقدر از حاکمان و سلاطین و وزرا، اموال و ثروت و مکنت... از این دنیا آمد و رفت... ...

  می‌شود و می ارزد!..

 • دوشنبه - 22 اردیبهشت 1399
 •           حضرت استاد رمضانی :   در درسها قبلا گفتیم که، حضرت علامه حسن زاده آملی در یک جلسه ای فرمودند: اگر ما یک انباری داشته باشیم  به گنجایش کره ی زمین، و این انبار پر از دانه کنجد یا ارزن باشد، و یک کبوتر را ماموریت بدهند که ...

  چه زحمت هایی، چه رنج هایی که نبرده اند…

 • دوشنبه - 22 اردیبهشت 1399
 •             حضرت استاد علامه حسن زاده آملی حفظه الله تعالی این جمله را در الهی نامه دارد که : الهی جان به لب رسید تا جام به لب رسید   چه رنج هایی که نکشیده اند!.. چه زحمت هایی که نبرده اند... چه ریاضت هایی که متحمل نشده اند...   در ...

  جان کندن دارد!..

 • دوشنبه - 22 اردیبهشت 1399
 •       حضرت استاد رمضانی:   شرح حال علاءالدوله سمنانی را به مناسبتی میدیدم؛ در شرح حال این مرد بزرگ ثبت شده است که ایشان در دو مقطع مشغول به  اربعینیات شد؛ در یک مقطع صد و پنجاه اربعین، در یک مقطع دیگر صدو سی اربعین، اینطور افراد واقعا با همت، ...

  گالــــری