حضرت استاد رمضانی :

 

 

خدا رحمت کند جناب آقای شجاعی را؛

ایشان در یکی از صحبت‌هایش و فرمایشاتش کسانی را که تمرکز بر آیه ۵۳ سوره مبارکه زمر می‌کنند و مردم را امیدوار به مغفرت الهی  میکنند و بر این اساس مردم را به گناه جسارت می‌دهند، به آنها توپیده

و میفرماید؛ این چه کاری است که بعضی‌ها انجام میدهند،. به اتکای این آیه مردم را امیدوار می‌کنند؛ ما باید مردم را از گناه بترسانیم؛ یعنی چه شما با اتکای به این آیه شریفه اونطور مردم را امیدوار میکنید؟!..

 

خب بد است اگر کسی با توجه به این آیه شریفه مردم  را به گناه امیدوار کند!!. و به گناه جسور کند… که خداوند میامرزد!… حالا گناه کردی کردی خدا میامرزد…  این اشتباه است و بد!

اما ما اینجا این حرف را نمی‌زنیم؛ ما می‌گوییم به شرط اینکه برگردد، پشیمان شود، توبه کند و تصمیم بگیرد که تکرار نشود، میفرماید که  «ان الله یغفرالذنوب جمیعا» نه اینکه این را بهانه کند و بعد هم شروع کند به گناه کردن و بعد بگوید خدا میام زد و بعد هم توبه میکنیم…

این غلط است… کسی اینطور بگوید بله! حق با ایشان است؛ اما اگرنه! بر این اساس که عرض کردم:

به شرط توبه، به شرط پشیمانی، انبوهیِ گناه شما را نترساند.

حالا که تصمیم گرفتی برگردی، نگو که چه کردم و چه کردم و… و خدا من را نمیبخشد!..

نخیر این حرف غلط است! هرچه کردی و هر عقیده ای داشتی، حالا که فهمیدی غلط است؛ اشتباه است و تصمیم به جبران داری، هیچ از آنها نترس!..

اتکایت به خدا بوده باشد و خداوند می‌بخشد ، به شرط همین که عرض کردیم…

 

این مایه ی امید است. این انسان را تحریک میکند به حرکت به سوی حق… و مایه ی رتبه های برتر و بالاتر خواهد شد و انسان از رکود و عقبگرد نجات پیدا می‌کند.

فرمایش ایشان را اینطور باید تکمیل کرد؛

دوحالت است:

یک وقت با توجه به این آیه میخواهید مردم را جسور کنید به گناه کردن که خدای تبارک و تعالی میام زد که این قطعا غلط است…

یک وقت میخواهید مردم را از ناامیدی نجات بدهید، چون گناه زیادی مرتکب شده و ناامید می‌شود، میخواهید او را از ناامیدی نجات دهید و او را به رحم آورید؛ که تکیه بر این آیه بسیار مفید و لازم است و مشکلی ندارد.

اما بیان ایشان طوری بود که همه را می‌گرفت، یک مقدار اشکال بر نحوه بیانش وارد است.

 

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف /فصل رجا