از تحقیق در آیات و روایات برمی‌آید که خوف و رجا لازم و ملزوم هم اند.

 • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
 •               اگر ما به آیات و روایات تحقیق کنیم و تفرس کنیم و تامل کنیم، از آیاتی که راجع به خوف و رجاء هست، استفاده می‌کنیم که خوف و رجاء لازم و ملزوم هم آمد؛ در کنار هم اند؛ غی قابل انفکاک اند و باید متوازن ...

  انسان وقتی سر از وادی معرفت درآورد و متوجه شد چه می‌شود و چه نمی‌شود، خوف و رجاء از او رخت برمی بندد

 • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
 •           در کتاب اوصاف الاشراف در ادامه فصل رجا، چنین آمده:   «اما چون سالک به مرتبه ی معرفت رسد، رجاء او منفی شود(1) به سبب آنکه دلند که هر چه بایسته است ساخته است(2) و آنچه نساخته اند نبایست است(3) و با این تصور(4) اگر رجا باقی ...

  مردم را به گناه جسارت ندهید!..

 • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
 •     حضرت استاد رمضانی :     خدا رحمت کند جناب آقای شجاعی را؛ ایشان در یکی از صحبت‌هایش و فرمایشاتش کسانی را که تمرکز بر آیه 53 سوره مبارکه زمر می‌کنند و مردم را امیدوار به مغفرت الهی  میکنند و بر این اساس مردم را به گناه جسارت می‌دهند، ...

  لا تقنطوا من رحمة الله…

 • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
 •         خواجه نصیرالدین در قسمت پایانی فصل رجا در کتاب اوصاف الاشراف چنین آورده: «ابلیس به سبب این یاس هدف لعنت ابدی شد(1) «لا تقنطومن رحمة الله»   (1) ابلیس چون ناامید از رحمت خدا شد و گفت حالا که دیگه  دور شدیم، بزار دورتر بشویم!! فرقی دیگه نمیکنه! ...

  گالــــری