اعتماد بنفس خوب است؟؟؟

  • پنجشنبه - 18 اردیبهشت 1399
  •           اعتماد به نفس خوب است؛ انسان مثل آدمهای زبون نباشد! احساس قدرت بکند؛ خوب است!.. کسانی که اعتماد به نفس دارند کارهای مهمی را انجام می‌دهند... منتها یک اعتمادبه نفسی داریم که منفی است؛ و آن اینست که انسان خودش را توجه کند و خدا را ...

    انسان ناامید را خداوند به آنجایی که باید برساند، نمیرساند…

  • پنجشنبه - 18 اردیبهشت 1399
  •         خواجه نصیر در فصل رجاء از کتاب اوصاف الاشراف چنین آورده: «و عدم رجا  در این مقام باعث یاس و قنوط باشد(1)«إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (2)(سوره مبارکه یوسف، آیه 87)     (1)همانطوری که وجود رجاء دارای منافعی هست، اگر رجاء و امید مبدل ...

    گالــــری