حضرت استاد رمضانی :

از باب مطایبه عرض میکنیم؛

_یک زمانی خدمت علامه حسن زاده آملی بودیم (نمی‌دانم بحث چه بود)

ایشان را یک تهدیدی کرده بودند؛ یک حرفی زده بودند…

_ایشان این جمله را فرموده بودند:

ما از که بترسیم؟!

از چه بترسیم؟!

خوشمزه می‌فرمود که‌ :

نه دین دارم که شیطان ببره!.. نه پول دارم که دزد ببره!.. از چه بترسم؟!!

المفلس فی امان الله…

 

 

آن کسی که دارایی دارد و دارایی اش در معرض خطر است، او می‌ترسد…

کسی که ندارد یا اگر هم دارد، آن را مال خودش نمی‌داند، دنیا را به او بدهی می‌گوید مال من نیست! فعلا در اختیار من هست؛خب گرفتن، گرفتند!..

از چه می‌خواهد بترسد! خوف برای چه؟! امنیت برای او حاکم است. جدا المفلس فی امان الله

مفلس؛ یعنی فقیر. فقیر واقعی

فقیر واقعی کسی است که خودش را مالک هیچ چیز نمی‌داند؛ چه چیزی در اختیارش باشد و چه نباشد…

 

 

 

 

 

بیانات حضرت استاد رمضانی درشرح کتاب اوصاف الاشراف