_چه کسی افراط در خوف میکند و همه چیز را کنار میگذارد؟

_ به صریح آیه قرآن کسی که کافر است؛

_کافر؛ کافر ناامید است؛ چون اعتقادی ندارد.

وقتی اعتقادی ندارد به چه امیدوار بوده باشد؟!

_هیچی!

 

و چه کسی احساس امنیت میکند؟

_ فاسق؛ کسی که از مکر خدا احساس امنیت بکند, این فرد فاسق است.

 

«أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» ( سوره مبارکه اعراف,  آیه۹۹)

خاسران هستند که از مکر خدا احساس امنیت نمیکنند.

 

 

و از آنطرف کافران هستند که از رحمت خدا احساس یاس به آنها دست داده است و شده اند یابس؛ که حالا به غلط میگوییم مایوس

 

 

{مایوس اسم مفعول است؛ (مفعول میگوییم و فاعل میفهمیم) ؛  یعنی یاس به او دست داد و نسبت به “یاس” فاعل شد؛ نه مایوس

درست است ؛ طرف مقابل میشود مایوس منه؛ از او ما ناامید شدیم.

یا باید بگوییم آیس شد؛یا باید بگوییم یائس شد.}

 

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف