باید رجاء را مدیریت کرد…

 • یکشنبه - 7 اردیبهشت 1399
 •           رجاء را باید مدیریت کنیم... یعنی چه؟ یعنی مبادا این رجاء و امیدواری منجر به این بشود  به اینکه شخص دیگه کاملا خودش را در امان ببیند و بی خیال بوده باشد و از مکر خدا و استدراج حق غافل شود؛ که غافل شدن از مکر خدا ...

  باید خوف را مدیریت کرد…

 • یکشنبه - 7 اردیبهشت 1399
 •     باید مدیریت کرد... خوف را...   مدیریت خوف به این است که تا آن اندازه ای بترسیم که مواظب بوده باشیم، مبادا رودست بخوریم... حرکت کنیم، سیر داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم، اما ترسان از اینکه مبادا شیطان پشت ما را خاک کند یا از نفس سیلی بخوریم... درعین ...

  ادب یعنی حدِّ هرچیزی؛ یعنی اعتدال…

 • یکشنبه - 7 اردیبهشت 1399
 •         پس از طرح مباحث مربوط به خوف و حزن، از جهت آنکه گاهی اوقات، خوف از حد خودش تجاوز می‌کند و شخص را به نا امیدی می‌کشاند، طرح مباحث مربوط به رجاء مناسب هست؛   پس از تفکر، خوف و حزن مطرح شد؛ گفتیم تفکر، سیر است؛ حرکت ...

  گالــــری