خوف و حزن, برای سالک مفید است..

سالک احساس خوف اگر نداشته باشد و احساس حزن نداشته باشد، می میرد…

سلوک او متزلزل می شود…

در غرقآب قرار می گیرد و به هلاکت می رسد…

 

اما اهل کمال؛ یعنی آن کسانی که به کمال رسیدند و به قرب دست یافتند, دیگر خوف و حزن برای آنها معنا ندارد …

«أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»