أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ( سوره مبارکه اعراف . آیه۹۹)
آیا از مکر خدا (یعنی آزمایش و مجازات خدا) غافل و ایمن گردیده‌اند؟ که از آن مکر و انتقام البته کسی غافل نشود مگر مردم زیانکار.

باید توجه داشته باشید که مکر در اینجا یعنی چه؟

مکر خدا چه است؟! آیا همین معنای عرفی است که ما در عرف خودمان مکر را معنی میکنیم؟

یعنی حیله گری، حقه بازی؟!

قطعا مراد این نیست

حقه بازی در کار نیست؛ یعنی در حقیقت ما خدای حقه باز نعوذبالله داریم؟! قطعا این نیست؛ مکر یعنی نقشه هایی دقیق، حساب شده کشیدن تا اینکه به هدف دقیقا برسد، تا به هدف منتهی بشود؛ این یعنی مکر…

منتهی گاهی اوقات مکر برای این است که دیگران را دور بزنید و از حق و حقوقشان برانیم و محروم کنیم و آنها را ساقط کنیم بدون موجب. خب این هم مکری است که در عرف مطرح است و خدای تبارک و تعالی به این معنی مکر ندارد؛ اما اگر مکر به این معنا بوده باشد که نقشه بکشیم دقیقا تا اینکه مجرمین را به دام بیندازیم؛ تا اینکه خطاکاران را، حقه بازان را، فاسقان را، کافران را، مفسدان را دور بزنیم و به دام بیندازیم، این مکر، مکر ممدوح است و خدای تبارک و تعالی از این مکر برخوردار است و بهترین ماکرین هم است؛ مکرو و مکرالله ولله خیر الماکرین

اگر این ها نقشه بلد هستند بکشند برای دور زدن خدا، یعنی نقشه های باطل برای دور زدن حق؛ حق هم بلد است! خیلی بهتر بلد است نقشه بکشد برای دور زدن باطل، با دست خود این ها هم…

خدای تبارک و تعالی مکر میکند با دست خودشان…

 

خدا نیاز نیست که موانعی را صرف کند؛ با دست خود اینها ، این ها را دور می زند. خوب میدان می دهد؛ خوب آزادی می دهد و خوب در غفلت این ها را نگه می دارد که هی بر گناهان خودشان و انحرافات خودشان بیفزایند و گمان کنند که خدا را دور زدند، تا چشم باز می کنند می بینند که این کسی که دور زده خدا است و آن کسی که دور خورده خودشان هستند… بیچاره ها…

این می شود خیر الماکرین؛ یعنی با دست خود شخص، آن کسی که می خواهد حق را دور بزند، نقشه می کشد برای دور زدن حق، اصلا خدای تبارک و تعالی از همین طریق نقشه کشیدن کسی که اهل حقه بازی است، از همین طریق در کاسه اش می گذارد!.. از همین راه؛ از همان جایی که گمانش را نمی کند و ندارد… این می شود والله و خیر الماکرین

 

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف