در روایت هست اگر مومنی، مومن دیگر را ولو به شوخی آزار دهد، ناراحت کند؛ ( من دون موجب شرعی؛ من دون موجب عقلی و الهی؛ بدون سبب) و بعد برای جبران این ناراحتی تمام دنیا و مافیها را انفاق کند، کفاره آن را بدهد؛ آن را جبران نخواهد کرد.

اینها انسان را نمی ترساند؟!

اینها انسان را نمی لرزاند؟!

خدا شاهد است، اگر اینها باورمان بشود موی بر بدنمان راست می‌شود و سعی می‌کنیم تا جایی که ممکن است با بندگان خدا خوب حرف بزنیم؛ خوب تعامل داشته باشیم…

اینها روایات ما هست… اینها تعالیم ائمه معصومین هست…

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف