حضرت استاد رمضانی :

خدا آقای شیخ محمد تقی جعفری را رحمت کند؛ مجلس بزرگداشتی برای ایشان گرفتند و از مقام علییه ایشان تجلیل کرده بودند؛

ایشان در همان مجلس سخنرانی کردند و این جمله را فرمود:
من که خودم دارم میدوم!..
چرا برای من مجلس تشویق و تجلیل برگزار کردید؟!..
برای کسانی که نمی دوند کاری را انجام دهید. تشویق کنید تا اینکه به دویدن ترغیب شوند…

حالا باید یک جوری مرا باز دارید؛ به تعبیر من (استاد رمضانی) کنترل کنید که خودمان را به آب و آتش نزنیم؛ دیگران را تشویق کنید که اگر تشویقی در کار نباشد، وا می‌مانند؛ جا میمانند…

 

 

 

 

 

شرح کتاب اوصاف الاشراف