گذر عمر… (توجه باید حاصل شود…)

 • دوشنبه - 11 فروردین 1399
 •     حضرت استاد رمضانی : زمانی 30 یا 35 یا 40 سال بودم نمی‌دانم؛ خطاب به خودم عرض کردم که:   گذشت از عمر تو سی یا چهل سال همین سان بگذرد پنجاه و شصتَت   به غیر از اِنّی و مِنّی نداری درون سینه و آن نفْس پستَت   شدی هم کاسه با ابلیس ...

  خوف و حزن از نگاه خواجه نصیر

 • دوشنبه - 11 فروردین 1399
 • متن کتاب اوصاف الاشراف، در فصل سوم از باب سوم: «علما گفته اند الحزن علی مافات(1) و الخوف مما یات  (2)پس حزن عبارت است از تالم باطن به سبب وقوع مکروهی که دفع آن متعذر باشد (3) یا فوات فرصتی یا امری مرغوب فیه که تلافی ...

  اگر خوف ایجاد نمی‌شود، چون آنطور که باید، ایمان نداریم…

 • دوشنبه - 11 فروردین 1399
 •   «یخافون ان کنتم مومنین» (سوره مبارکه آل عمران. آیه 175)   در این آیه شریفه تمرکز بر ایمان شده است؛ اگر  شما واقعا ایمان دارید،  باورتان شده که مبدایی هست، حق هست، باورتان شده در همه جا او با ما است و ما در محضر او هستیم؛ لحظه ...

  دستور به داشتن خوف، براساس رحمت اوست…

 • دوشنبه - 11 فروردین 1399
 • ان کنتم مومنین یخافون» (آیه 175 سوره مبارکه آل عمران) «نسبت به من باید خوف و خشیت داشته باشید.» این هم یک تعلیم است؛ یا یک تنبیه است؛ خدای تبارک و تعالی می‌خواهد ما را مودب به آداب کند؛ که اینطور دستوری را صادر می‌کند؛ براساس رحمت ...

  گالــــری