خوف و خشیت نسبت به صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف

 • پنجشنبه - 7 فروردین 1399
 • إِنَّمَا یخْشَی اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

 • پنجشنبه - 7 فروردین 1399
 • خشیت مبتنی بر علم است... مبتنی بر معرفت است... «إِنَّمَا یخْشَی اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» ( سوره مبارکه فاطر, آیه 137)     یک زمانی جایی صحبت بود, بعضی آدمها وقتی با کسی صحبت میکنند یک حالت لرزش و اضطراب بر اونها حاکم هست؛ بک نحو هبمان بر آنها ...

  از من خوف داشته باشید!..

 • پنجشنبه - 7 فروردین 1399
 •     «وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‌»( سوره آل عمران . آیه 175) از من خوف داشته باشید!... اگر شما واقعا ایمانتان ایمان است... باید نسبت به من خوف داشته باشید؛ خشیت و خوف داشته باشید... خوف مثبت؛ نه منفی ( که همان خشیت میشود) خوف اعم است از خشیت ...

  نمیخواهیم عبد خدا باشیم… یا نمیتوانیم عبد خدا باشیم…

 • پنجشنبه - 7 فروردین 1399
 •     ما که با اندک ناگواری که پیش می آید ناراحت میشویم؛ دچار حزن میشویم... یا وقتی اوضاع بر طبق میل ما است, خوشحالی غیر قابل وصف برایمان رخ میدهد... و وقتی دنیا بر میل ما بچرخد در پوست خود نمیگنجیم... این حزن ها و استرس ها ...

  گالــــری