عکس العمل بسیار زیبای امام رحمه الله, در هواپیما وقتی به طرف ایران می آمد؛

_یکی از این آقایان از ایشان پرسید که الان که شما به وطن برمی گردید الان چه حالی دارید؟ پس از ۱۵ سال؟

_راحت فرمود: هیچ !

این را برای بچه ها بگید!! اون موقع که دورشان میکنند… و وقتی هم بر می گردند در پوست خود نمی گنجند!.. مگر با بچه ایم !؟ مگر بچه بازی است؟!

نه آن موقع که رفتیم ناراحت بودیم و نه الان که داریم برمی گردیم خوشحالیم…

در هر حالت داریم وظیفه انجام می دهیم… انجام وظیفه! انجام وظیفه! نه اون موقع ناراحت بودیم که ما را دور کردن و نه الان که برمی گردیم خوشحالیم طبق وظیفه داریم عمل می کنیم.

ولی خدا اینطوری است…

 

 

 

 

بیانات حضرت استاد رمضانی در شرح کتاب اوصاف الاشراف