پیش فروش بخشی از کتاب های آموزشی موسسه آوای توحید به مناسبت ولادت حضرت علی علیه السلام

با تخفیف ۴۰ درصدی.

تحویل و ارسال: اسفند ماه۹۸

مولف: استاد حیدر ضیایی  «شرح دروس معرفت نفس»

 

 

نام کتاب ها :

  1. وجود‌شناسی                      (۳۳هزار تومان)      قیمت همراه با تخفیف   ۱۹۸۰۰

  2. حرکت‌شناسی                    (۳۰هزار تومان)      قیمت همراه با تخفیف    ۱۸ هزار

  3. النفس                               ( ۴۸ هزار تومان)    قیمت همراه با تخفیف   ۲۸۸۰۰

  4. ماتریالیسم(مادی گرا)           ( ۳۳ هزار تومان )   قیمت همراه با تخفیف   ۱۹۸۰۰

  5. مجردات                              (۴۶ هزار تومان )   قیمت همراه با تخفیف     ۲۷۶۰۰

  6. قوه‌خیال                             (۳۳ هزار تومان)     قیمت همراه با تخفیف      ۱۹۸۰۰

  7. نفس‌ناطقه‌انسانی              (۵۰هزار تومان )     قیمت همراه با تخفیف        ۳۰ هزار تومان

 

 

هفت جلد بدون تخفیف:   ۲۷۳ هزار تومان

هفت جلد با تخفیف ۴۰درصدی:   ۱۶۴ هزار تومان

 

 

جهت رزرو سفارش به آدرس:
https://b2n.ir/971357
➖➖➖➖➖➖➖

اصول‌انسانی‌شرح‌انسان‌در‌عرف‌عرفان  :        مبلغ : ۱۱۴ هزار تومان.
باتخفیف ۵۰ درصدی: ۵۷ هزارتومان

 

 

جهت رزرو سفارش به آدرس: https://eitaa.com/shop_ava

http://shop.avayetowheed.ir

https://b2n.ir/235734