خواجه نصیر که بود؟!

 • پنجشنبه - 1 اسفند 1398
 •       انسان تعجب می‌کند که این خواجه نصیر که بوده! در الهیات اینجور!... در فلسفه آنطور!.. در کلام آنطور!.. ببینید در ریاضیات او چه کرده است!.. در سیاست؛ در مهار این توحش مغول او چه کرد!.. انسان واقعا به حیرت میفتد!... ایشان که بود!؟ چقدر استعداد فوق‌العاده داشت!.. چقدر عاشق علم ...

  غیر تو، ظهوری ندارد!..

 • پنجشنبه - 1 اسفند 1398
 •     حضرت استاد رمضانی :     یک تمثیلی، در درسهای فنی و عرفان نظری عرض کرده ام؛ مثال زدم به دیوار؛ دیوار از آن جهت که دیوار است... دیوار از آن جهت که منور به نور است... دیوار را موضوع قرار می‌دهیم؛  و می‌گوییم دیوار روشن است، از آن جهت ...

  خود خدا کافی نیست؟!

 • پنجشنبه - 1 اسفند 1398
 •     این فقره از دعای صباح چقدر شیرین است: "يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ" آفتاب آمد، دلیل آفتاب شد! شما برای دیدن خورشید، چشم باز میکنید؛ خود خورشید رامیبینید؛ خود خورشید کافیست... حالا یک نادانی پیدا شود، یک شمع دستش بگیرد؛ بگوید میخواهم خورشید را پیدا کنم! همه به ...

  حضور قلب در نماز

 • پنجشنبه - 1 اسفند 1398
 • یکی از سوالی هایی که می‌شود اینست که چطور در نماز حضور قلب داشته باشیم؟ شما می‌خواهید در ۲۴ساعت هر طوری باشید و هر فکری کنید؛ در هر فکری باشید و همان لحظه ۳، ۵ دقیقه توجه به خدا کنید؟! خب نمی‌شود! شما ۲۳ساعت را گفتید، غیر خدا!!! ...

  گالــــری