روایتی جالب از امام صادق علیه السلام درمورد علم جانور شناسی

 • دوشنبه - 28 بهمن 1398
 •         _یک خانمی که نامش در کتب ذکر شده، خدمت امام صادق(ع) می‌رسد و از امام سوالی می‌کند. _امام از او می‌پرسد شأن شما چیست؟ چه کار می‌کنید؟ _عرضه می‌دارد که من تحقیق در پرندگان میکنم؛ که کدام تخم گذارو کدام بچه زا هستند _بعد حضرت فرمود: من یک ...

  علم ادیان و علم ابدان

 • دوشنبه - 28 بهمن 1398
 •     به یک اعتباری علم را به دوقسم که در برابر هم قرار می‌گیرند، تقسیم میکنیم؛ در روایت هست: علم الادیان و علم الابدان علم ادیان و علم ابدان   اما با یک نگاه، علم الابدان هم  زیر مجموعه ی علم الادیان میشود؛ _چرا؟ _چون شما در علم ادیان چه را ...

  یک ارزیابی عجیب

 • دوشنبه - 28 بهمن 1398
 •     در حدیث آمده است: «تفکر الساعه خیر من عبادة سبعین سنة» خیلی عجیب است! ساعت هم که گفته می‌شود، مراد 60 دقیقه نیست؛ بلکه یک لحظه! ساعت در زمان و عرف ما 60دقیقه است؛ آن زمان، در زمان صدور این روایت، یک ساعت، 60 دقیقه نبود که؛ بلکه منظور یک ...

  تفکر و شکرگذاری نعمت ها

 • دوشنبه - 28 بهمن 1398
 • گالــــری