دست خدا را ببینید و ببوسید…

 • یکشنبه - 27 بهمن 1398
 • در نصوص دینی اعم از آیات و روایات، به تفکر زیاد اشاره شده است؛ حث؛ برانگیختن؛ تحریص؛ ایجاد حرص و زیاده روی کردن در تفکر ، در نصوص فراوان است: «تفکر ساعته قلیله افضل من عباده طویله» همچنین : امام عسکري (ع) مي‎فرمايد: «لَيْسَتِ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصِّيَامِ‏ وَ الصَّلَاةِ وَ ...

  به عمل کاربرآید…

 • یکشنبه - 27 بهمن 1398
 • معنی “نظر” در آیات و روایات

 • یکشنبه - 27 بهمن 1398
 •       "نظر" را هم همانند " فکر"  معنی کرده اند؛ (در مطالب قبل گفته شد، فکر یک نوع سیر است؛ سیر درونی)   نگاه صرف، را نظر نمی‌گویند، (نگاه صرف، رویت است؛ نه نظر) در نظر، اِعمال فکر هست؛ در آیات و روایات هر جا کلمه نظر را دیدید، همراه ...

  خداوند تعالی سرمایه را در وجود ما تعبیه کرده…

 • یکشنبه - 27 بهمن 1398
 • خواجه نصیرالدین در فصل تفکر کتاب شریف اوصاف الاشراف، تفکر و نظر را چنین تعریف میکند: هرچند در معنی تفکر وجوه بسیار گفته اند، خلاصه همه ی وجوه آنست(1) که تفکر سیر باطن انسانی است (2)از مبادی به مقاصد، و نظر را همین معنی کردند(3)     (1)تفکر را ...

  گالــــری