خواجه نصیرالدین در کتاب اوصاف الاشراف در فصل تفکر، به علم هیئت، علم اعداد، علم آفاق اشاره می‌کند؛

که اگر انسان از این علوم و فنون سر در بیاورد و از این مسیر پیش برود، تفکر او خیلی عمیق و دقیق می‌شود، و این تفکر به نتیجه می‌رسد و شخص به بار می‌نشیند و به ثمر می‌رسد.

 

آقایان این جمله را به صورت حدیث در آورند که البته حدیث نیست؛ هرچه هست فرمایش بسیار خوبی است:

«من لم یدرس الهیئه فهو عنین فی معرفت الله»

هرکس که هيئت نخواند،  عنین هست  در معرفت الله

عنین یعنی کسی که قدرت عمل جنسی ندارد؛ کسی که توانمند نیست؛ چطور این فرد نمی‌تواند تولید مثل داشته باشد و در این فضای عجیب و دقیق ومهم در نظام آفرینش نمی‌تواند بهره ای داشته باشد، این هم همینطور در معرفت خدا عنین هست؛

مگر می‌شود خدای را شناخت بدون نظر در خلقش؛ بدون نظر در آیات آفاقی او، کیهانی، جهانی، بیرونی، که ذره ذره اش ملفت نظر است؛

که با علم هیئت می‌شود در آیات آفاقی تفکر کرد.

و در آیات انفسی، علم تشریح را خواجه مثال می‌زند.

  • تشریح جسم؛ در آکادمی ها و لابراتورها آموزشگاه‌های پزشکی مورد توجه است

 

  • و تشریح روح، تشریح نفس ناطقه ی انسانی؛ که در کتاب‌های معرفت نفس باید به دنبال اینها بود؛ نفس اشارات را؛ نفس شفا؛ نفس اسفار و سایر کتاب‌هایی که راجع به علوم نفس؛ و همینطور عیون مسائل نفس حضرت استاد حسن زاده آملی که جامع همه ی اینها هست(عیون مسائل نفس)

اینها را باید جدی گرفت…

باید ملاشد؛ باید دقیق شد

بایک ورد و ذکر  و یک یاهو گفتن و سبیل کلفت و ذکر و ورد بدون مبنا نمی‌شود…

ما نمی‌خواهیم که سبک درویشی داشته باشیم…

ما اهل علم هستیم؛ باید اینها را داشته باشیم و در کنار اینها سیرو سلوک عملی را هم داشته باشیم…

 

 

 

 

بیانات حضرت استاد در شرح کتاب اوصاف الاشراف