مجلس انس، تفکر، تمرکز اینطور است:
طاهر، پاک و پاکیزه و مجلس خالی از اغیار، مجلسی همه محرم، همه ملتفت…
بدون مزاحم… دعایی گفته می‌شود، ذکری خوانده می‌شود، توسلی صورت می‌گیرد…
تکرار می‌شود، تکرار می‌شود و…
اصرار می‌شود… اصرار می‌شود…
یهو می‌بینید یک درخششی صورت گرفت‌!
یک عطری فضا راپر کرد و گاهی اوقات می‌بینید که چقدر طولانی می‌شود…

تا یک هفته، دو هفته این عطر با شخص هست…
سر درس هم که می‌نشیند، این احساس را دارد، نفس می‌کشد یک فضای دیگری بر او تداعی می‌شود… یک‌جور دیگری است… خیلی شیرین و دلنشین…

هرچه عمیق تر، تداوم‌ بیشتر‌؛ هر چه سطحی تر، آنی تر… خیلی زود بساط را جمع می‌کند و می‌رود..

 

این چیزهایی است که باید تجربه کرد؛ قدم در مسیر گذاشت؛ و یک وعده، دو وعده، کمتر و بیشتر اینها را تجربه کرد؛

اهل تجربه می‌دانند، آگاهند…خبر دارند

 

 

 

بیانات حضرت استاد در شرح کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین / فصل تفکر