تالیف جدید حضرت استاد حسن رمضانی، با موضوع عرفان عملی به چاپ رسید.

 

نام کتاب عرفان در آیینه قرآن و روایات

مولف : استاد حسن رمضانی

ناشر: بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی قم

قیمت: ۶۰ هزار تومان