حضرت استاد رمضانی:

 

حضرت علامه حسن زاده نقل میکردند که؛

حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، دستور العملی را  برای برنامه های سیر و سلوک داده بودند
و من به کار گرفتم و نتیجه نداد؛
خدمت ایشان رفتم و شکوه کردم؛ گفتم آقا هرکاری میکنیم، نمیشود!
و نتیجه‌ای حاصل نمیشود!

 

_ایشان(علامه طباطبایی) خطاب به من (علامه حسن زاده) فرمودند:

آقا درسهاتون را کم کنید
چه دعایی شما دارید که در شبانه روز ، ۱۰ تا درس میدهید، ۵تا درس میدهید?!
انقدر ذهنتان را مشغول این مقولات نکنید
دوتا درس، سه تا درس، فوق اش
اگر خیلی مزاحم است، یک درس…

بیشتر به خودتان بپردازید
انقدر مشغول این عبارات و … نبوده باشید…
تعلقاتتان را کم کنید… درسهاتون را کم کنید
خیلی سرتان را شلوغ کردید…
لذا این دستور در مورد شما مفید فایده نیست؛

 

_فرمایش ایشان را عمل کردم، چند درس را حذف کردم

و شد!   و نتیجه داد…