از عجایب آقای محمد حسن الهی طباطبایی

 • سه شنبه - 22 بهمن 1398
 • حضرت استاد رمضانی:   به عنوان خاطره، یکی از عجایب آقای محمد حسن الهی طباطبایی را، به نقل از حضرت علامه حسن زاده نقل میکنم: حضرت علامه میفرمود: درسی را که در مقبره شیخان با ایشان داشتیم؛ ایشان مریض شد و درس تعطیل شد و ایشان را به بیمارستان ...

  فارغ بودن؛ سِر قدرت آقای محمد حسن طباطبایی در امور ماورایی

 • سه شنبه - 22 بهمن 1398
 • حضرت استاد رمضانی:   حضرت علامه حسن زاده میفرمودند: اخوی علامه طباطبایی، محمد حسن الهی طباطبایی، در مقایسه با خود علامه محمد حسین طباطبایی، از نظر علوم و معارف و ... هر دو هم درس بودند، هم استاد بودند؛ پیش یک استاد درس خواندند، در یک حوزه ...

  خاطره ای از حضرت علامه حسن زاده آملی

 • سه شنبه - 22 بهمن 1398
 • حضرت استاد رمضانی :   _یک زمانی خدمت حضرت علامه حسن زاده آملی برخی جداول وفقی در علوم ریاضی را فرا میگرفتیم و در حضور ایشان تمرین میکردیم. _ایشان یک جدولی را ترسیم کردند، مثلا سه در سه، چهار در چهار ، که اعداد وقفی در آن جور ...

  خیلی سرتان را شلوغ کردید؛ لذا این دستور در مورد شما مفید فایده نیست

 • سه شنبه - 22 بهمن 1398
 •       حضرت استاد رمضانی:   حضرت علامه حسن زاده نقل میکردند که؛ حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، دستور العملی را  برای برنامه های سیر و سلوک داده بودند و من به کار گرفتم و نتیجه نداد؛ خدمت ایشان رفتم و شکوه کردم؛ گفتم آقا هرکاری میکنیم، نمیشود! و نتیجه‌ای حاصل نمیشود!   _ایشان(علامه ...

  گالــــری