جناب خواجه نصیرالدین افکار مجازی و علوم غیر نافع را هم از مشاغل و موانع راه سالک میداند:
«افکار مجازی شاغل تفکر در امری غیر مهم(۱) یا علمی غیر نافع باشد(۲)»

 

فکر مجازی؛ یعنی فکری که اصلا مهم نیستند… 
مینشیند آنقدر فکر میکند!
راجع به چه?
دنبال که میکنی میبینی حرفهای بچگانه در می آید…
فلانی، در فلان ساعت آنطور حرف زد و بد شد… حالا چه کنیم دق دلی خالی شود?
خب که چه?
ثم ماذا?
ده ها برابر آن، آنطور شود یا اینطور…
مثلا چه میشود?!مهم نیست…

فکر در امور غیر مهم مزاحم است…
آدم سالک الی الله نباید اینطور و در این مایه ها بوده باشد…

 

 

(۲) بعضی علوم خیلی خوبند، فضیلت اند، فضل اند؛ اما اینطور نیست که اگر نباشند زمین به آسمان رود، یا اگر باشد انسان را به عرش ببرد یا اگر نباشد انسان را به فرش ببرد و خاک نشین شود

ما منکر این فضل نیستیم؛ اما اینطور نیست که اگر نبود ضایعه ای پیش بیاد یا امری در خطر قرار بگیرد.
شاید بشود بخشی از علوم غریبه را نیز در این فضا فهرست کرد.

 

 

منبع: بیانات حضرت استاد  در شرح کتاب اوصاف الاشراف