جناب خواجه نصیر در کتاب شریف اوصاف الاشراف, در  آخرین فصل از باب دوم ، تقوا را چنین تعریف میکند:

«تقوا پرهیز باشد از معاصی ، به بیم از خشم خدای تعالی و دوری از او »

 

خب! هدف از تقوا چیست؟

هدف دو چیز است:

  • هدف نخست اینست که مبادا خدایی نکرده با اعمال و کردارمان خشم خدای را برانگیزانیم و خدا بر ما خشم بگیرد و ما را مورد غضب قرار دهد…

 

  • هدف دوم: دوری از او!
    انسان میترسد که از خدای تبارک و تعالی دور شود… فاصله بگیرد…
    همان چیزی که امروز تعبیر میکنیم به لعنت؛ خدایی نکرده ملعون واقع بشیم

 

 

پس به دو هدف: ۱٫ از بیم خشم   ۲٫ از بیم دوری از او

و دوری نتیجه خشم است
اول خدای تبارک و تعالی بر ما خشم میگیرد, خدایی نکرده
بعد ما را از خودش طرد میکند؛ لعنت میکند…
اینها از ناپرهیزی است…

 

 

منبع: بیانات حضرت استاد رمضانی/  در شرح کتاب اوصاف الاشراف . نوشته خواجه نصیرالدین طوسی