سوال:

طرف می گوید ما چه کار کنیم آدم بشویم؟

خیال می کند چند سری دستورات، فلان آیه و فلان روایت و فلان ذکر را و فلان ورد را !!!

 

پاسخ حضرت استاد رمضانی:

بالاترین دستور این است: پرهیز

شک کردی فلان عمل، فلان امر بو می دهد! شک کردی که یا احساس کردی که یک انقولتی در آن است، ترک کن!

این یعنی رشد! این یعنی بازگشت به آن اعتدال… بازگشت به سلامت و تعالی و رشد و تکامل…

پرهیز! پرهیز! پرهیز!…

 

 

چقدر خوب و چقدر شیرین است این فرمایش امام  علی امیرالمومنین سلام الله علیه؛ خیلی زیبا فرمود که:

“اجتناب السیئات اولی من اکتساب الحسنات”

پرهیز داشته باشید…
بدی ها را کنار بگذارید…
این اولویت دارد؛
تا اینکه شما به دنبال این بوده باشید فلان کار را انجام بدهید…