دهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی با مقاله ای از استاد رمضانی

مقاله جبر و اختیار از منظر مولانا در فصلنامه حکمت اسلامی منتشر شد:

 

 

برای دریافت این مقاله میتوانید به قسمت تالیفات سایت مراجعه کنید.