رکن سوم ریاضت عام، ادا کردن حقوق دیگران در مقام تعامل با آنهاست

و توفیر الحقوق فی المعامله نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بدانیم، چگونه توفیر حقوق، رکن ریاضت است؟

 

_به جای آوردن حقوق دیگران چه ارتباطی با ریاضت دارد؟

_برای رسیدن به پاسخ این سؤال ها لازم است تأکید کنیم که مراعات حقوق دیگران به طور تمام و کمال و به نحوی که حقی از قلم نیفتد، آن هم با گستردگی این حقوق، کار پرزحمتی است

_و از طرف دیگر، همه می دانیم فصل مقوم و ویژگی اساسی ریاضت، همین شاق و پرزحمت بودن آن است و هرچه این ویژگی بیشتر باشد، ریاضت بودن ریاضت روشن تر است و بی شک هر چه زحمت ریاضت بیشتر باشد، تأثیر آن در ورزیدگی روح انسان بیشتر است.

بنابراین اگر ما این اصل را بپذیریم که حقوق و وظایفی که ما به عهده داریم، بسیار گسترده است و مراعات همه این حقوق، کار شاقی است همچنین ریاضت بودن ریاضت، وابسته به همین زحمت است و هر چه زحمت کاری بیشتر باشد، جنبه ریاضت بودن عام، مراعات حقوق است و نباید بگوییم مراعات حقوق دیگران چه ارتباطی با ریاضت دارد؟ در این میان، آنچه نقش محوری دارد، این است که به گستردگی این حقوق توجه کنیم و پیش از توجه به گستردگی حقوق، توجه به اصل حقوق و این که انسان موجودی مسئولیت پذیر، مسئول و مکلف است، لازم است.

پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود:

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته

بیاییم این فرهنگ را – که فرهنگ کمال، تکامل و ترقی انسان است – جا بیاندازیم. چرا با برخی از صحبت ها، طوری وانمود کنیم که دسته ای گمان کنند اکنون عصر دموکراسی و مردم سالاری است، تکلیف، ضد ارزش است و باید آن را از میان برداشت و با این گمان ها، انسان ها را از مسیر کمال انسانی و ترقی روحی باز داریم.

مناسب است جهت اطلاع بر گستردگی حقوق و تکالیفی که یک انسان متعهد و مسئول بر عهده دارد به رساله الحقوق امام سجاد (علیه السلام) مراجعه داشته باشیم.

 

 

 

ریاضت در عرف عرفان – ۱۴

این مبحث ادامه دارد؛ مطالب بعدی را دنبال کنید…