برنامه تكامل روحي انسان در بخش عمل

چگونه آغاز کنیم ؟‌ از کجا آغاز کنیم ؟

 

انسان ها معمولاً محكوم طبيعت و غريزه ي خويش اند و كارهای خود را بر اساس كشش هاي طبيعي و غريزي انجام مي دهند.

شخص سالك كه مي خواهد به كمال انساني خويش نايل آيد، نخستين كاري كه بايد بدان تن دهد اين است كه خود را از اين محكوميت نجات بخشد و به اقتضاي «قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» (انعام ۹۱) پشت به همه و رو به دوست، ديگران را به طبيعتشان تنها گذارده و دست طبيعت خود را از حكومت و سلطنت بر عقل وساير قوا كوتاه كند و خواسته هاي او را تحت كنترل شرع و عقل در آورد.

 

إنسان سالك ، جهت تحقق بخشيدن به امر ياد شده مي بايست:

_برخي از كارها را كه به آنها ميل دارد ترك كرده

_و بر انجام برخي از كارها كه از ‌آنها كراهت دارد اصرار ورزد.

 

البته بايد تأكيد كرد آنچه در اين ميان از اهمّيّت فوق العاده اي برخودار است ترك أمور مزاحم و دست كشيدن از أعمال منافي كمال است.

 

رسول خدا ( صلي الله عليه و آله و سلّم ) خطاب به ابوذر ( عليه الرحمة ) فرمود : «يا اباذر كن بالتقوى أشدّ اهتماما منك بالعمل» (بحار الأنوار ج ۷۴ ، ص ۸۶) اي اباذر! بايد كوششي كه در مراعات تقوا إعمال مي كني از كوششي كه در انجام ساير أعمال به خرج مي دهي بيشتر باشد.

نيز امير المؤمنين علي بن ابيطالب ( عليه اسلام ) فرمايد : «اجتناب السيئات أولي من اكتساب الحسنات» (غرر الحكم و درر الكلم ، حرف الف) ، دوري از بدي ها بر كسب خوبي ها مقدم است.

 

شخص سالك، بدون مراعات تقوا و پرهيز از كارهاي منفي روي معرفت و سعادت را نخواهد ديد، هر چند پر مشقّت ترين و مشكل ترين اعمال را انجام دهد.

 

از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلّم ) روايت شده كه آن جناب فرمودند : «إنّكم لو صلّيتم حتّي تكونوا كالحنايا و صمتم حتّي تكونوا كالأوتار ما ينفعكم ذلك إلّا بورع» (بحار الأنوار ، ج ۷۴ ، ص ۷۸ )

به درستي كه اگر از كثرت نمازگزاردن همچون كمان خميده و در اثر روزه داشتن چون زه كمان باريك گرديد آن نمازها و اين روزه ها به حالتان مفيد نخواهند بود جز آنكه تقوا پيشه سازيد و از محرّمات و بدي ها دوري كنيد.

 

بنابراين در بُعد عمل، تقوا و پرهيز از ناپاكي ها ، دوري و اجتناب از بدي ها بر هر عملي مقدّم است و انسان سالك بيش از آن كه در انجام خوبي ها مي كوشد بايد بر دوري از بدي ها اهتمام ورزد.

 

پس از آنكه سالك بر ترك محرمات و مكروهات همّت گماشت و با جدّيت تمام وجود خويش را از رذايل أخلاقي تخليه كرد و با به كار بستن شرعيّات و به جا آوردن واجبات و مستحبّات ظاهر و باطن خود را جلا بخشيد كم كم شجره طوباي وجودش به بار نشسته و به كمالات و فضايل انساني متحلّي مي شود.

 

 

استاد، آیت الله حسن رمضانی