نظر آیت الله بهاء الدینی درباره ملاصدرا دربیان حضرت استاد رمضانی