سوال:

آیا من مي ‌توانم دروس علمي را از محضر يكي از شاگردان علامه حسن زاده آملی استفاده كنم و هم زمان با شروع همين علوم رايج در خدمت يكي از شاگردان مرحوم استاد … هم باشم و دستورات سلوكي بگيرم؟ و آيا اين من را پراكنده نمي ‌کند؟ متشكرم

 

پاسخ استاد، آیت الله رمضانی:

باسمه تعالی

_اگر هنوز به ثبات نرسیده باشید – و اساتید با هم اختلاف مبنا ، دیدگاه و روش داشته باشند – دچار مشکلات و پراکندگی ‌ها می ‌شوید.

_بله اگر اساتید در راستای هم و موید هم بوده باشند اشکالی ندارد.