تواضع در برابر اساتید

علامه حسن ‌زاده آملی بارها به ما فرموده‌ اند که در مقابل اساتید، مباحثه و «ان قلت‌ های زائد» نیاورید و اگر ایرادی هم به نظرات بزرگان حوزه دارید در قالب طرح سوال باشد و تواضع در مقابل اساتید سبب رشد و تعالی انسان می ‌شود.

 

آیت الله استاد حسن رمضانی