آیا درست است که نسب مولوی به خلیفه اول می ‌رسد؟
ـ بعضی چنین ادعا‌یی را دارند که غلط است. شاید منشأ اشتباه آنها این باشد که نام جد مادری وی «شمس الائمه ابوبکر محمد» بوده است و بعدها این نام، با نام ابوبکر (خلیفه اول) در آمیخته باشد.

البته بر فرض صحت این انتساب – که البته نادرست است – باز هم مشکلی پیش نمی‌آید. چون ما همه می‌ دانیم محمد بن ابی‌بکر فرزند خلیفه اول (ابوبکر) از خواص یاران امام علی علیه‌ السلام بود و نسل مادری امام صادق علیه‌ السلام هم به ابوبکر می‌ رسد.

 

پاسخ از آیت الله استاد حسن رمضانی