راه با تقوا شدن چیست؟

 

جهت ايجاد تقوا و پرهيزكارى، ابتدا بايد ايمان به غيب را كه شامل ‏ايمان به مبدا و معاد و ايمان به تبعات اعمال است تقويت كرد

و گرنه كسى كه‏ عقيده ندارد و يا از عقيده متزلزل و ناپايدارى برخوردار است، نمى‏ تواند آن طوركه بايد، تقوا را مراعات نمايد، لذا خداوند تبارك و تعالى آن جا كه خطاب به آنان‏ كه ظاهرا به اسلام گرويده ‏اند مى ‏فرمايد: يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة‏ تنجيكم من عذاب اليم‏» نخستين چيزى كه مورد تاكيد قرار مى ‏دهد، ايمان جدى و واقعى به خدا و رسول گرامى اوست. تؤمنون بالله‏ و رسوله…»

 

پس اى عزيز!

اگر تو نيز هنوز به طور جد و حتم به مبدا و معاد دل نداده ‏اى و هنوز در مرحله شك و ترديد به سر مى ‏برى و در عين حال سعى مى‏ كنى تقوا پيشه سازى و توقع دارى در صف پرهيزكاران در آيى، بايد بدانى كه سعيت ‏باطل و توقعت نا به جاست، زيرا درخت وجودت در اثر دورى از معارف يقينى، در حال ‏خشكيدن است و تو عوض آن كه بيايى و آن را با آب علوم و معارف از ريشه ‏سيراب سازى، آمده‏ اى گرد و غبار از شاخ و برگ آن مى‏ زدايى.

خانه از پاى بست ويران است
خواجه در بند نقش ايوان است

 

بنابر اين، قبل از هر چيز لازم است خويش را در تقويت عقايدت ‏مصروف دارى و از ظلمت‏ هاى شك و ترديد به در آيى، تا به آسانى بتوانى از گناه ‏دست ‏شسته و به پرهيزكاران واقعى بپيوندى.

 

 

 مراقبه، عامل غفلت زدايى

اما اگر شخص معصيت كار از گروه دوم و جزء كسانى باشد كه غفلت ازمعتقدات، آنها را به گناه و عصيان مى‏ كشاند، لازم است از دستورى كه اهل‏ سلوك، مراقبه ‏اش مى ‏نامند و آن را مايه سعادت و ركن عمده سير و سلوك ‏مى ‏دانند، كمك بگيرد، يعنى شخص ياد شده بايد هر روز از آن لحظه‏ اى كه بيدار مى‏ شود تا وقتى كه مى‏ خواهد بخوابد، در هر جايى و حالى كه هست، همواره‏ تمام اعتقادات و باورهايى كه بدان‏ ها پاى بند است پيش خود مجسم كند و تا جايى ‏كه ممكن است فكر و ذكر و دل خود را به آنها متوجه سازد و بدين ترتيب، ريشه غفلت را – كه زمينه ساز گناهان و تخلفات است – در وجود خويش بخشكاند تا بر ترك گناه و دورى از معصيت توفيق يابد.

 

 

گام نخستین در سیر و سلوک – ۳
چگونه باید متقی شد؟