معرفی کتاب های عرفانی

وحدت از ديدگاه عارف و حكيم ؛ نوشته علامه حسن زاده آملی

 

اين اثر همان گونه كه از نامش پيداست، در يكى از مباحث اساسى كه ام المباحث است، يعنى توحيد و وحدت از منظر عارف و حكيم، نگاشته شده است.

ايشان رساله را با مقدمه اى نسبتا طولانى در باب حقانيت مسلك مشايخ عرفان و حكمت متعاليه كه به اعتلاى فهم خطاب محمدى صلى الله عليه و آله نائل آمده و از منبع فيض ولايت اهل طهارت و عصمت ارتقاء نموده اند، آغاز مى كند

و سپس به بررسى مسئله ياد شده از دو ديدگاه مذكور مى پردازد، و خاطر نشان مى كند كه هر دو فريق در طايفه اى از مباحث ابتدايى وحدت و كثرت مانند مساوقت وحدت با وجود، اعرفيت وحدت نزد عقل و اعرفيت كثرت نزد خيال، تقابل وحدت و كثرت، مضاهات وحدت و وجود، و اصالت وجود و … اتفاق نظر دارند ولى در مسائل عمده نهايى، مثل مسئله تشكيك وجود، تعين اطلاقى و احاطى واجب تعالى، اول ما صدر عن الله اول ما خلقه الله و … از يكديگر ممتازند.

استاد بعد از توضيح موارد وفاق و تشريح مواضع خلاف به تزييف نظر حكيم و تاييد نظر عارف، در مسايل خلاقى مى پردازد و سپس مختار عارف را با آيات و روايات وارده در باب، تحكيم مى بخشد.

از مباحثى كه در مراحل نهايى رساله عنوان گرديده، مبحث صدور وحدت حقه حقيقيه ظلية از وحدت حقه حقييه ذاتيه و مبحث اول ما صدر عن الله و اول ما خلقه الله است كه ضمن ذكر كلمات هر دو گروه ياد شده به مأخذ روايى بحث اشاره شده است.

 

مروری بر آثار و تالیفات علامه حسن زاده- نوشته آیت الله حسن رمضانی