مقاله جبر و اختیار از منظر مولانا جلال الدین بلخی / نوشته آیت الله استاد رمضانی

 

 

دریافت مقاله:

مقاله جبر و اختیار از منظر مولانا . حضرت استاد رمضانی

 

درج این نکته نیز لازم می آید که این مقاله در دهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی  منتشر شده است.