حضور آیت الله رمضانی در عراق

وزیر علوم عراق و رئیس دانشگاه بغداد و دیگر اساتید گرامی

 

 

 

سفر آیت الله رمضانی در عراق و حضور در همایش جایگاه اندیشه های فلسفی در گفت و گو های فرهنگی ایران و جهان عرب در بیت الحکمه بغداد

 

 

 

 

استاد رمضانی، بعد از اختتامیه همایش، به دانشگاه بغداد و ملاقات با وزیر علوم عراق و دیدار از مرکز فرهنگی ایران در بغداد رفتند.