حضور آیت الله حسن رمضانی در محل غسل شهدای حزب الله لبنان.

حضرت استاد می فرمود:‌

این محل معنویتی غیر قابل وصف داشت و بسیار عجیب بود.

 

 

 

حضور آیت الله رمضانی بر سر مزار شهدای حزب الله لبنان، و قبر مطهر عماد مغنیه

 

 

 

 

 

حضور حضرت استاد رمضانی برسر مزار شهید ثانی

 

 

 

 

حضور استاد بر سر مزار شهید سید عباس موسوی، دبیرکل سابق حزب الله لبنان

 

 

 

 

حضور استاد رمضانی در مرز لبنان و رژیم غاصب اسرائیل (آن طرف دیوار)

 

 

 

 

سخنرانی حضرت استاد رمضانی در جمع فرماندهان حزب الله لبنان