تصاویری از آیت الله رمضانی در پیاده روی اربعین

 

حضرت استاد در نجف